Farsi & Dari / فارسی و دری 

 

کمک به زبان فارسی و دری

یک فرد تعلیم دیده از مرکز ما اماده کمک به شما در موارد مختلف می باشد

Language connect

ساعات باز بودن مرکز ما روزهای دو شنبه تا جمعه از 9 صبح تا 4 بعد از ظهر می باشد

کمک به زبان فارسی و دری روزهای چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه از 9 صبح تا 4 بعد از ظهردردسترس شما عزیزان است

 

:  تلفن مجانی

 0800 78 88 77

  داخلی

709

 

: تلفن 

​09 624 2550

  داخلی

709

 

 

Email: farsi@cab.org.nz

 

ما به شما در موارد زیر اطلاعات رایگان ومحرمانه در زبان شما ارا ئه می دهیم و از شما حمایت می کنیم. شما می توانید در موارد زیر از ما بپرسید

اطلاعات کلی

قانون مصرف کننده

حقوق و مسئولیتهای شما

اختلافات حقوقی

حمل و نقل

بودجه بندی، امور مالی و مالیاتی

بهداشت و مشاوره

آموزش و پرورش

فعالیت ها وگروهها

استخدام

مسکن و اجاره

کمک درآمد

مسائل خانوادگی

روابط

مهاجرت

 

 

  • Search the CAB Community Directory.
  • Call CAB: 0800 367 222.
  • Free help for Migrants
  • Free help in your language
  • Become a CAB volunteer
  • /sites/internet/Style%20Library/CAB/images/promoTiles/promo_chat.jpg